Szobrok, emlékhelyek

Numizmatika - Filatélia

Veterán autók

Aranyemlékpénz sorok a 60-as években

2009.12.06. 17:03 :: temesvarijeno

 

A numizmatika területén a legnemesebbet, egyben a legköltségesebbet is kétségkívül az aranyérmék gyűjtése képviseli. Az ebbéli szenvedélyüknek hódoló magyar gyűjtők igazi paradicsomi időszakként értékelik az 1960-as éveket, mikor is a mára már klasszikussá vált magyar aranyemlékpénz-sorok kiadásai törték meg a pártállami idők, és a numizmatikai élet egyhangúságát. Aranypénzek gyűjtése, klubösszejöveteleken való cseréje ezen időszakig hivatalosan nem is volt engedélyezett.
 

Liszt Ferenc sor (1811-1886) 1961.

Liszt, Bartók, Kodály, Zrínyi és Semmelweis. Zeneszerzők, költő-hadvezér és orvos. Látszólag semmiféle párhuzam sem vonható e prominens ötös tagjai között. De csak látszólag, amíg nem a numizmatika oldaláról megközelítve keresünk összefüggést közöttük. Ha így teszünk, akkor olyan emlékpénz-sorokra gondolunk, amelyek egytől-egyig az 1960-as években, az említett kimagasló életpályájú személyek különböző évfordulói kapcsán kerültek kibocsátásra. Az 1961-es év több szempontból is nevezetes. Ebben az évben Gagarin űrrepülése sokkolta az amerikaiakat és kápráztatta el a világot, ekkor kezdődött a hírhedt berlini fal építése, újabb világháború árnyékát vetette a világra a kubai válság, ugyanakkor hazánkban ekkor emlékeztek meg Liszt Ferenc és Bartók Béla születésének 150., illetve 80. évfordulójáról. A hagyományos sémájú megemlékezések tucatjai, a zenei- és más művészeti  ágak reprezentánsait felvonultató hangversenyek, koncertek, mellett ezüst- és arany emlékpénzekkel is, amelyek - különösen az arany pénzek kibocsátását illetően - szokatlan gesztust, gyűjtői körökben szenzációt jelentettek az addigi kultúrpolitika korábbi felfogását tekintve. Az öt darabos kollekció 1961. december 24-én került kibocsátásra, bearanyozva néhány nagyon szerencsés és megfelelő kapcsolatokkal rendelkező leginkább nem gyűjtő karácsonyát.
 
25 Forint Ag 750, 17,5000g, Ø 32 mm, 15000 db
50 Forint Ag 750, 20,0000g, Ø 34 mm, 15000 db
50 Forint Au 986,   3,8380g, Ø 19 mm,   2500 db    
100 Forint Au 986,   7,6760g, Ø 22 mm,   2500 db  
500 Forint Au 986, 38,3800g, Ø 40 mm,   2500 db  


 

Bartók Béla sor (1881- 1945) 1961.

Az addig magyar éremkibocsátást jellemző „numizmatikai vegetációra” kárhoztatott gyűjtők számára még akkor is emlékezetes élménnyé válhatott 1961 karácsonya, ha a szokásos ing, nyakkendő és kenyérpirító mellé a 25 és 50 forintos ezüst címletek, vagy azok bármelyike az öt-öt darabos kollekcióból, az ünnepi fa alá kerülhetett volna. A nevezett kibocsátásokat azért szokás emlékpénz-soroknak nevezni, mert mind a Liszt-, mind a Bartók-sor esetében teljesen azonos előlapi motívummal jelent meg kettő 25 és 50 forint névértékű ezüst-, valamint három 50, 100 és 500 forint névértékű aranypénz. Mindkét sorozat kihangsúlyozza az emlékév jelleget, a világhírnevet szerzett magyar zeneszerzők születési évfordulója előtti főhajtásként. A Liszt-sor motívumának megálmodása egy olyan művészhez kötődik, akinek a neve már önmagában „fémjelzője” a minőségnek. Arról a szobrász-grafikusról van szó ugyanis, aki műveivel meghódította hazánk és Európa kiállítótermeit, s akinek nevét Miklós Borsos szórendben tanulták meg kiejteni az Újvilágban.
A Bartók-sor technikai paraméterei teljesen megegyeznek az imént említettel, eltérés csupán az Iván István által tervezett, Bartókot ábrázoló éremképben, valamint a pénzek körirataiban fedezhető fel. Mindkét emléksor címletei azonos darabszámban kerültek kiverésre 750 ezredfinomságú, illetve 986-os finomságú aranyból. Ugyancsak azonos mindkét sor azonos névértékeinek mind súlya, mind átmérője. További közös tulajdonságukként említhető piaci értékük is, amelyeket az irányadónak számító amerikai World Coins katalógus már megjelenésüket követően beárazott, azok azóta természetesen lényegesen emelkedtek. Külhoni keresettségük - különösen a világ minden részébe szétszóródott magyarság részéről -, magyarázza, különösen a kisebb példányszámú aranypénzek esetében, ritka hazai előfordulásukat, hazai gyűjtők többsége számára a szinte megfizethetetlen árat.
25 Forint Ag 750,  17,5000g, Ø 32 mm, 15000 db
50 Forint Ag 750,  20,0000g, Ø 34 mm, 15000 db
50 Forint Au 986,    3,8380g, Ø 19 mm,   2500 db   
100 Forint Au 986,    7,6760g, Ø 22 mm,   2500 db 
500 Forint Au 986,  38,3800g, Ø 40 mm,   2500 db  

 

Zrínyi Miklós sor (1508-1566) 1966.

A két zeneszerzőnek emléket állító „aranyos” emléksor után öt esztendőt kellett várni a folytatásra. Az aktualitást szigetvári Zrínyi Miklós önfeláldozásának és hősi halálának 400. évfordulója adta 1966-ban. A sorozat harmadik, egyben legritkább és legértékesebb tagjának, a Zrínyi-sornak megszületésére, egyben kibocsátására 1966. szeptember 25-én került sor. A szintén, két ezüst és három aranypénzből álló szett az előző két sortól több vonatkozásban is eltér. A 100 és 500 forintos arany címletekhez társul az 1000 forintos névértékű érem is. Az arany finomságát a korábbi 986-ról 900-as finomságúra módosították, ennek megfelelően a 100 forintos súlya 8,4104g lett a korábbi 7,6760g-al szemben. Változtak a kiverésre került darabszámok is. Míg a 100 forintos darabszámát 2500 db-ról 3300-ra növelték, az 500 forintos engedélyezett példányszáma a korábban vert 2500-al szemben már csak 1100 db. Súlya szintén követi a finomságbeli eltérésből adódó különbséget, 38,3800g helyett 42,0522g/darab. Az újdonság és szenzáció a csaknem 3 uncia (84,1044 g) súlyú 1.000 forintos névértéken kibocsátott érme, melyből mindössze 330 darab került kiverésre.
A Zrínyi-sor 500 és 1000 forintos darabjai gyakorlatilag beszerezhetetlenek napjainkban. Különösen az 1000 forintos olyan numizmatikai ereklye, amely ha nagy ritkán mégis kalapács alá kerül egy-egy aukción, vagy feltűnik numizmatikai börzéken, akkor azt igen borsos, 2,2-2,5 millió forintos áron teszi. Ehhez viszonyítva az arany súlyban feleekkora 500 Ft-os mintegy 350-400 ezer forintos ára barátságosnak nevezhető. Ritkasága mellett, motívumai tekintetében és megjelenésében sem „hétköznapi a Zrínyi-sorozat. Az érdem a Varga Lóránt - Iván István tervező páros által az előlapon megrajzolt Zrínyi portrénak – melyet egy 1565-ben készült rézmetszet ihletett -, és a hátlapi Székely Bertalan klasszikus, "Zrínyi kirohanása" című festménye mestervésnöki átörökítésének köszönhető.
25 Forint Ag 640, 12,0000g,  Ø 32 mm,  11000 db BU, PP
50 Forint Ag 640, 20,0000g,  Ø 36 mm,  11000 db BU, PP
100 Forint Au 900,   8,4104g,   Ø 22 mm,   3300 db
500 Forint Au 900, 42,0522g,   Ø 40 mm,   1100 db
1000 Forint Au 900, 84,1044g,   Ø 50 mm,     330 db

 

Kodály Zoltán sor (1882-1967) 1967.

1966-tól egyetlen esztendővel lépünk tovább a ’60-as évek numizmatikai panoptikumában, ahol az 1967-es évszám alatt megállva ismét egy zenei polihisztorral és a születésének 85. évfordulóját megünneplendő örökbecsű emlékérmékkel találkozhatunk. Az eddigiektől eltérően már csak két arany- és három darab ezüstpénzt tartalmazó sor motívumának megtervezése Kis Nagy András nevéhez fűződik. Vélhetően csak a magyar népzene világában otthonosan mozgók adhatnak magyarázatot arra, hogy a képzőművészt - a kötelezőnek mondható Kodály-portré mellett - mi inspirálta a pénzek hátoldalán feltűnő páva motívumának megrajzolására. A válasz a magyar folklór szimbólumrendszerében keresendő, ahol is a szivárvány minden színét felvonultató, feltűnően díszes tollú madár a nagy múltú magyar népzenét jelképezi. Mint az közismert, Kodály egész munkásságában meghatározó szerep jutott a népzene feltárásának és megőrzésének, nem utolsó sorban nemzeti kultúránkba való emelésének. Ezen összefüggés ismeretében fordítható le szavakra az emlékpénzek ornamentikája és magyarázható Kis Nagy András, említett inspirációja.

Példányszáma és értéke tekintetében a sor 1.000 forint névértékű aranypénze vetekszik a Zrínyi-sor ugyanilyen kaliberű tagjával, hiszen annál csak 170 darabbal több, mindössze 500 példány került belőle kibocsátásra. A mennyiség és az ár fordítottan arányos összefüggése ebben az esetben is szemléletesen érvényesül, ami a szóban forgó érmére kivetítve, a milliós nagyságrendű vételárban tükröződik.

Kodály és a magyar népzene elválaszthatatlan kapcsolatára utal az érme hátlapján megjelenő páva.

25 Forint Ag 750,  12,0000g, Ø 32 mm,  15000 db    
50 Forint Ag 750,  20,0000g, Ø 36 mm,   15000 db
100 Forint Ag 750,  28,0000g, Ø 38 mm,   10000 db
500 Forint Au 900,  42,0522g, Ø 40 mm,     1000 db
1000 Forint Au 900,  84,1044g, Ø 50 mm,       500 db

 

Semmelweis Ignác sor (1818-1865) 1968.

Annak a néhány szerencsésnek, akik összeköttetéseiknek, vagy csak egyszerűen a szerencséjüknek köszönhetően birtokukban tudhatták a komplett Kodály-sort, nem sok idejük maradt a nehezen megszerzett drágaságok feletti háborítatlan mélázásra. Néhány hónappal később, 1968. augusztus 9-én ugyanis már egy újabb numizmatikai legenda, a Semmelweis-sor megjelenése idézhetett elő egyesekben eufórikus állapotot. Ugyanis "Prágai tavasz" ide, késő-kádári gazdasági reformok oda, 1968 nyarán megjelent az összesen hét érméből - két ezüst- és öt aranypénzből - álló szett. Az "anyák megmentője"-ként emlegetett sebészorvos születésének 150. évfordulója indokolta ennek a becses emlékpénznek a megszületését.
A Semmelweis-sor néhány vonatkozásban szintén eltér eddig kibocsátott „társaitól”. Legfontosabb, azonnal szembeötlő eltérés a hátlapon megjelenő népköztársasági címer, mivel államiságunk akkori jelképe emlékpénzeken addig még nem került ábrázolásra, ez első ízben a Semmelweis-érméken látható. További lényeges különbség az eddigiektől eltérő, viszonylag magas kibocsátási darabszámok, valamint az, hogy az 50 és 100 forintos érmékből polírozott eljárással (PP) is készült veret, melyet az eddigi soroknál csak a Zrínyi 25 és 50 forintosnál alkalmaztak. A 200 forintos névérték is újdonság. Az érmesoron végigvonuló Semmelweis ábrázolás Reményi József szobrászművész munkája, míg a hátlap tervezését Kovács Dezső jegyzi. A nyolc tagból álló sorozat méltó befejezése az évtized aranypénzverési időszakának, megjelenésük idején és napjainkban is értékes, megbecsült darabjai a magyar éremművészetnek, féltett, becses darabjai a gyűjtőknek.
50 Forint Ag 640, 20,0000g, Ø 36 mm,  20250 db BU
100 Forint Ag 640, 28,0000g, Ø 40 mm,  20250 db BU
50 Forint Ag 640, 20,0000g, Ø 36 mm,    4750 db PP
100 Forint Ag 640, 28,0000g,  Ø 40 mm,   4750 db PP
100 Forint Au 900,   8,4100g,  Ø 25 mm, 23000 db
200 Forint Au 900, 16,8210g,  Ø 34 mm, 13500 db   
500 Forint Au 900, 42,0520g,  Ø 46 mm,   9000 db
1000 Forint Au 900, 84,1040g,  Ø 55 mm,   7000 db

A bejegyzés trackback címe:

https://temesvarijeno.blog.hu/api/trackback/id/tr791578233