Szobrok, emlékhelyek

Numizmatika - Filatélia

Veterán autók

Irodalomjegyzék II. Rákóczi Ferenc pénzveréséhez

2010.01.02. 14:10 :: temesvarijeno

Irodalom:

• Weszerle J.: Hátrahagyott érmészeti táblái  Pest, 1873.
• Newald, J.: Beitrag zur Geschichte des Österr. Münzwesen im ersten Viertel des XVIII.    Jahrhunderts. Wien, 1881.
• Biloveszki J.: Adalékok a rézpénz és adózás történetéhez. A Kegyesrendiek veszprémi főgimn. Értesítője 1913/14.
• Huszár Lajos: Münzkatalog Ungarn von 1000 bis Heute, Corvina, Bp. 1979.
• Huszár Lajos: Az Erdélyi Fejedelemség pénzverése, Akadémiai, Bp. 1994.   
• Huszár Lajos: A kuruc-kor érmészete. Rákóczi Emlékkönyv I.-II. Bp. 1935.
• Asztalos Miklós: II. Rákóczi Ferenc és kora. Dante Könyvkiadó, Bp. 1937.
• Unger Emil: Magyar Éremhatározó I-III. Bp. 1980.
• Bánkúti Imre: Rákóczi-emlékek a Magyar Nemzeti Múzeumban, Bp. 1976.
• Bánkúti Imre: A kurucok első dunántúli hadjárata 91-104. l. /Lipót pénzeinek továbbverése/
• Bánkúti Imre: A kuruc függetlenségi háború gazdasági problémái 1703-1711. Akadémiai, Bp. 1991.
• Rákóczi hadserege 1703-1711. /Válogatta és a bevezetőket írta: Bánkúti Imre/, Zrínyi, Bp. 1976.
• Takács János: Közteherviselés II. Rákóczi Ferenc korában, Zalaegerszeg, 1941.
• Rákóczi Tanulmányok /Szerkeszti: R. Várkonyi Ágnes - Köpeczi Béla/, Akadémiai, Bp. 1980. Rákóczi Tükör I-II. /Szerkeszti: R. Várkonyi Ágnes - Köpeczi Béla/, Szépirodalmi, Bp. 1973.
• N. Kiss István: A szabadságharc államának jövedelmei, /Európa és a Rákóczi szabadságharc, Bp. 1980./
• Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc I.-III. Bp.1907-1910.  II. köt. 244-251. l. /a rézpénzverés tört. összefogl./
• Esze Tamás: Kuruc vitézek folyamodványai, 1703-1710. Bp. 1955.


Cikkek - Tanulmányok:
     
II. Rákóczi Ferenc pénzei, ÉREM, 1922. 1. sz. /Szentgáli Károly/
Rákóczi verdejegy nélküli veretei, ÉREM, 1956. 4. sz. /Lakos János/
II. Rákóczi Ferenc, ÉREM, 16. 1960. 15. sz. 252-253.
Pótlás II. Rákóczi Ferenc aprópénzeihez és I. József, ÉREM, 17. 1961. 16. sz. 270.
A Rákóczi pénzek verdehelyének megállapítása közvetett úton - a kartus alapján -,
ÉREM, 1963. 24. sz. /Dr. Schlattner Jenő/
A Rákóczi pénzek verdehelyének megállapítása közvetett úton, a címer és korona
jellegzetes alakjai alapján, ÉREM, 1963. 26. sz. /Dr.Schlattner Jenő/
A kuruckori pénzek Madonnái, ÉREM, 1965. 33.-34. sz. /Dr. Schlattner Jenő/
Kuruckori pénzek betűinek, számainak, rozettáinak alakjai, ÉREM, 1968. 45-46. sz. 
/Dr. Schlattner Jenő/
II. Rákóczi Ferenc pénzei I. rész, ÉREM, 1974. 2. sz. /Dr. Ákoshegyi Ferenc/
II. Rákóczi Ferenc pénzei II. rész, ÉREM, 1975. 1. sz. /Dr. Ákoshegyi Ferenc/
II. Rákóczi Ferenc pénzeinek pontértékelése, ÉREM, 1976. 1. sz. /Dr. Ákoshegyi Ferenc/
II. Rákóczi Ferenc pénzeinek modern hamisításai, ÉREM, 1977. 1. sz. /Dr.Ákoshegyi Ferenc/
II. Rákóczi Ferenc pénzeinek egykori hamisításai, ÉREM, 1977. 2. sz. /Dr. Ákoshegyi Ferenc/
II. Rákóczi Ferenc hamvainak Kassára hozatala alkalmából vert érmek, ÉREM, 1984. 2. sz. /Balázs Péter/
Károlyi Sándor levele a réz monetáról, ÉREM, 1989. 2. sz. /Kőhegyi Mihály/
Ritka rézpénz a Rákóczi korból, ÉREM, 1990. 1. sz. /Tóth József - Dr. Zombori Lajos/
A Rákóczi-rézpénzek kibocsátása és forgalmuk megszűnése1704-1711 ÉREMTANI LAPOK, 2004. október 87. szám 9-11. p. /Temesvári Jenő/
I. Lipót nevét viselő pénzek, amelyeket a függetlenségi harc céljaira vertek, ÉREMTANI LAPOK, 2004. december 88. szám 14-17. p. /Temesvári Jenő/
A kuruc kor érmészete II. Rákóczi Ferenc pénzverése (Első rész) ÉREMTANI LAPOK, 2005. április 90. szám 3-8. p. /Temesvári Jenő/
A kuruc kor érmészete. II. Rákóczi Ferenc pénzverése (Második rész) ÉREMTANI LAPOK, 2005. június 91. szám 16-20. p. /Temesvári Jenő/
A kuruc kor érmészete. II. Rákóczi Ferenc pénzverése (Harmadik rész) ÉREMTANI LAPOK, 2005. augusztus 92. szám 3-10. p. /Temesvári Jenő/
A kuruc kor érmészete. II. Rákóczi Ferenc pénzverése (Negyedik rész) ÉREMTANI LAPOK, 2005. október 93. szám 3-10. p. /Temesvári Jenő/
A múlt hírei, Zweig János naplója. (Rákóczi pénzverésével kapcsolatos adalékok) ÉREMTANI LAPOK, 2006. február 95. szám 22-25. p. /Temesvári Jenő/

Adalék a libertások történetéhez, Numizmatikai Közlöny, 1903. 64-68.  /Jurkovich E./
Rákóczi pénzei, Numizmatikai Közlöny, 1907. /Rohde-Zimmermann/
Rákóczi emlékérmei, Numizmatikai Közlöny, 1907. /Rampacher P./
Pótlék Rákóczi pénzei cikkhez, Numizmatikai Közlöny, 1908. 115-116. /Budai A./
Rákóczi szepesvári pénzverdéje, Numizmatikai Közlöny, 1910. 127-128.
A kassai pénzverőház 1705-1710. Numizmatikai Közlöny, 40. /1941/
II. Rákóczi Ferenc ólompénze, Numizmatikai Közlöny, 42. évf. /1943/ 60-62. l.
A hamispénzverés II. Rákóczi Ferenc korában, Numizmatikai Közlöny, 44-45. /1945-1946/
Iratok a kolozsvári pénzveréshez 1705-ből, Numizmatikai Közlöny, 74-75. évf. /1975-1976/ 57-59. l. /Bánkúti Imre/
A rézpénz forgalmának és értékváltozásának alakulása a Rákóczi-szabadságharc idején, Numizmatikai Közlöny, 76-77. évf. /1977-1978/ 95-104. l. /Iványosi-Szabó Tibor/
II. Rákóczi Ferenc pénzverésének gazdasági háttere, Numizmatikai Közlöny, 82-83. évf. /1983-1984/ 61-63. l.
II. Rákóczi Ferenc rézpénzeinek gazdasági és társadalmi vonatkozásai, Numizmatikai Közlöny, 78-79. évf. /1979-1980/ 77-79. l. /Bánkúti Imre/
Az aranyforint forgalma Kecskeméten, 1662-1711. Numizmatikai Közlöny, 78-79. évf. /1979-1980/ 63-76. l. /Iványosi-Szabó Tibor/
II. Rákóczi Ferenc rézpénzeinek arany- ezüst- és ólomveretei, Numizm. Közlöny, 84-85. évf.
1985-1986. 79-86. l. /Bakos Miklós-Gegus Ernő-Borszéki János-Oravecz Dezső/
A nagybányai pénzverőház II. Rákóczi Ferenc korában 1703-1705. Num. Közl. /1939-1940/ 44-54. l.     
A nagybányai pénzverőház II. Rákóczi Ferenc korában 1706-1711. Numizm. Közlöny /1944/ 21-44. l.

Éremtani adalék a rézpolturák és libertások ércanyagához, Századok, 1881. évf.
A rézpénz mint országos csapás 1703-ban,  Magyar Gazdaságtörténeti Szemle, 1903. 66-70.
A kuruc állam pénzverésének és pénzeinek története, Évkönyv, 1976
Pénzforgalom Kecskeméten 1662-1711 között, Századok, 1980. 71-99. l.
A "kongó" nevű pénz forgalma Kecskeméten.  Történelmi Szemle, 1981. 287-295. l.

 

Thaly Kálmán érmészeti cikkei:

ARCHEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ

1872. évf. 34-40., 60-69. /II. R. F. rézpénzeinek érmészeti és pénzügyi ism./
1876. évf. 301-307. /II. Rákóczi Ferenc féle pénzverdék/
1877. évf. 317-323. /Kuruc katonai érdemjel/
1878. évf. 240-246. /A kassai pénzverde igazg. reverzálisa 1709. márc.24./
1879. évf. 93-103, 137-141. /A kassai és kolozsvári pénzverdék történetéhez/
1886. évf. 242.
1902. évf. 316-322. /A munkácsi pénzverde/

TÖRTÉNELMI TÁR
  
1879. évf. 171. /Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc ingóságai jegyzéke/
1881. évf. 371-377. /1710. évi munkácsi pénzverői utasítás/  
1882. évf. 756. /A libertások későbbi sorsáról/
1892. évf. /Éremtani adalék a rézpolturák és libertások ércanyagához/  

SZÁZADOK
          
1881. évf. /Adalék a rézpolturák és libertások ércanyagához/
1886. évf. 345-346. /Kuruc katonai érdemjel/
1896. évf. 110-113. /Az ónodi emlékérem/

SZÜKSÉGPÉNZEK

Beschreibung der bekanntesten Kupfermünzen Prága, 1858. I. köt. /Neumann/
Eperjes megszállási érmei, Archeológiai Értesitő, 1869/1870. évf. 205-210. /Érdy J./
Lipótvárnak megszállási érmei, Archeológiai Értesitő, 1869/1870. évf. 245-254. /Érdy J./
Die Münzstatte Munkács, Num. Zeitschr. Wien, 1877.
Eperjesi-lipótvárosi ostrom szükségpénzei, ÉREM, 1977. évf. 2. sz.
Váradi szükségpénzek a kuruc ostromzár idejéből /1705-1710/. Num. Közl, 48-49. /1949-50/.
A selmeci rézpolturák ellenjegyei, I.-II. /ÉREM, 1993. évf. 2. sz., 1994. évf. 1.sz.
A kassai C-M jelű 1698-as rézpolturákról, ÉREM, 1988. évf. 1. sz.
I. Lipót hibás évszámú duariusa és II. Rákóczi Ferenc 1074-es rézpolturája, ÉREM, 1983. évf.1.sz.

BÁNYAPÉNZEK

Az óhegyi bányajeton, Numizmatikai Közlöny, 1902. évf. 45-46.
A magyar bányapénzek, Numizmatikai Közlöny, 18-19. /1919-1920/.
Selmeci bányapolturák, Numizmatikai Közlöny, 73. /1974/.
Bányapénzek, kiegészitő adatok, ÉREM, 1985. évf. 1. sz.
Adatok magyar bányapénzekhez, ÉREM, 1992. évf. 2. sz.
Közöletlen bányapénzek a Közp. Bányászati Múzeum gyűjt. Num. Közlöny, 90-91. /1991-1992/.

EMLÉKÉRMEK

Stempelsammlung des K. K. Hauptmünzamtes Wien.  IV. kötet /Warrou Daniel és Ocsovai Dániel életére vonatkozóan/.
Kuruc katonai érdemjel, Századok, 1886. évf. 345-346.
Kuruc katonai érdemjel, Archeológiai Értesítő, 1877. évf. 317-323.
Költészet és érmészet, Történelmi Tár, 1892. évf. Az ónodi emlékérem, Századok, 1896. évf. 110-113.
Rákóczi emlékérmei, Numizmatikai Közlöny, 1907. évf.
A kuruc-kor érmészete, Rákóczi Emlékkönyv I-II. Bp. 1935.

PÉNZVERDÉK

II. Rákóczi Ferenc féle pénzverdék, Archeológiai Értesitő, 1876. évf. 301-307.
A kassai és kolozsvári pénzverdék történetéhez, Archeológiai Értesítő, 1879. évf. 28-29.
II. Rákóczi Ferenc állítólagos miskolci pénzverdéjéről, Numizmatikai Közlöny, 1905. 93-94.
II. Rákóczi Ferenc miskolci pénzverdéjéről, Numizmatikai Közlöny, 1906. 11-12.
A kassai Pénzverőház 1705-1710. Numizmatikai Közlöny, 40. /1941/. 64.
A munkácsi pénzverdéről, Archeológiai Értesítő, 1876. évf. 301-307.
Utasítás a munkácsi pénzverő részére 1710. Történelmi Tár, 1881. évf. 371-377.
A munkácsi pénzverde, Archeológiai Értesítő, 1902. évf. 316-322.
Rákóczi szepesvári pénzverdéje, Numizmatikai Közlöny, 1910. évf. 127-128.
A nagybányai pénzverőház II. Rákóczi Ferenc korában 1703-1705. Num. Közl.1939-40. 44-54. l. A nagybányai pénzverőház II. Rákóczi Ferenc korában 1706-1711. Num. Közl. 1944. 21-44. l.
A magyar pénzek verdehelyei történelmünkben, Szeged. 1987.
A magyar pénzverés története a 16. 17. században. Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok történetéből, Miskolc, 1982.
 

A bejegyzés trackback címe:

https://temesvarijeno.blog.hu/api/trackback/id/tr441639331