Szobrok, emlékhelyek

Numizmatika - Filatélia

Veterán autók

Zrínyi plakettek

2013.07.08. 23:03 :: temesvarijeno

A bélyegtervezők által megformált, a család tagjainak számát tekintve szélesebb kitekintésű Zrínyi filatéliáról összeállított, illetve az azt megelőző Zrínyi család címerváltozatairól készített összefoglaló munkák után gyűjteményem példányaira támaszkodva ezúttal egy másik képzőművészeti ág, jelesül a hat közül a méltán két legismertebb Zrínyi Miklós nevéhez köthető plakettek csokorba szedésével szeretném megismertetni az érdeklődő olvasót. Mivel a kollekcióm sem az, így ez a munka sem lesz teljes, azonban reményeim és törekvésem szerint átfogja, és kellően reprezentálja az érmészet ezen területét, egyben talán a két legkiemelkedőbb, legsokoldalúbb tehetségű és képességű Zrínyi kultuszát.  
A 15-17. században a Zrínyi család meghatározó katonai, politikai és társadalmi szerepet játszott előbb az önálló Magyar Királyság majd a Habsburg-ház uralkodása idején, ahogy ez által a horvát és magyar történelemben egyaránt. Ennek megfelelően már saját korukban nagy tekintélyt és elismerést szereztek cselekedeteik, kivételes tehetségük, egyéniségük, sokoldalú műveltségük és nem utolsó sorban állhatatos kiállásuk, lankadatlan harcaik és tántoríthatatlan hazaszeretetük által. Már a 15.-16. században is számtalan réz- és fametszet, olajfestmény örökítette meg küzdelmeiket, ábrázolta személyüket. Ez a hírnév és megbecsülés a későbbi évszázadokra is kivetült, így a 19-ik század végéig leginkább a festészetben megnyilvánuló képzőművészeti alkotások jelentették továbbélésüket. A Zrínyi család ikonográfiáját 1979-ben megjelent munkájában Cennerné Wilhelm Gizella katalogizálta és foglalta össze, korábban együtt sosem látott gazdag képmelléklettel illusztrálva azt.
Ezt a tényt nemcsak önmagában érdemes megemlíteni, mint alapmunkát, hanem azért is, mert a tárgyban bemutatásra kerülő plaketteket készítő művészek „mintavétele” a korábbi századok mestereinek alkotásaiban egy-egy kivételtől - az alkotói szabadság által biztosított modern megfogalmazástól eltekintve - egyértelműen nyomon követhető.
A 19. század végétől még csak elvétve, a 20. században azonban már más képzőművészeti ágak alkotói is igyekeznek megfogalmazni és kifejezni a saját Zrínyi karakterüket. A festészeten túl szobrászok, ötvösök, éremtervezők, vésnökök keze alól kerülnek ki kisplasztikák, plakettek, érmek és köztéri szobrok is. A plaketteken túl számos érem, jelvény, kitűző is napvilágot látott az elmúlt majd egy évszázadnyi időben, de ezek bemutatása e helyütt elsősorban terjedelmi okok miatt nem lehetséges, így azok majd egy következő dolgozatban kapnak helyet. Úgyszintén a Zrínyi vonatkozású kisplasztikák, köztéri szobrok is olyan nagy számban képviseltetik magukat Munkácstól az Adriáig, hogy azok képi bemutatása szintén csak egy újabb keretben foglalható össze.
A plakettek bemutatásánál többféle rendező elv kínálkozott. Így lehetett volna az alkotó művészek nevének abc rendben történő, vagy a plakett készítésének időrendje szerinti sorrendet követni. Bár ez utóbbi tűnt célszerűbbnek, ez maradéktalanul mégsem teljesülhetett, mivel egyes esetekben a plakett készítésének időpontja nem ismert, vagy csupán én nem rendelkezem róla adattal. A plakettek részletes képzőművészeti ismertetésétől eltekintettem, mert azok önmagukban is szemléletesek, nem kívánnak különösebb magyarázatot. Mivel a képek nem minden esetben tükrözik képi megjelenésükben a pontos méretarányokat, azokat nem rögzített, fix állvánnyal fényképeztem, ezért paramétereiket a saját méréseim alapján tüntettem fel. A bemutatott példányok egy-egy kivételtől eltekintve magyar művészek alkotásai. A Zrínyi Péter Katonai Akadémia (Zágráb) plakettje azonban feltétlenül helyet kell kapjon, és nem csak azért  mivel egyrészt „társintézménye” mind a budapesti korábbi Zrínyi Miklós Katonai Akadémiának, mind a volt Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemnek - bár ezek jogutód intézménye sajnálatos módon már nem viseli a Zrínyi nevet. Másrészt azért is, mert a két Zrínyi testvér neve egymástól elválaszthatatatlan, mindkettejük olyan katonaeszmény megtestesítője, amelyet mindmáig tisztelet övez horvát-magyar hazájukban, vitézségük pedig követendő példa lehet minden katona szemében.

Gróf Zrínyi Miklós (1620-1664) plakett

01 Weiss manfred x600x.jpg

A Weiss Manfréd hadiüzem alkalmazottai által 1939-ben készített egyoldalas,
ovális, öntött vas plakett. Mérete: 189x150 mm.
Tervező: Szivák Mátyás (1904-), aki a portré megformálásához a Gerhard Bouttats metszete
alapján készült Jan Thomas Zrínyiről készített festményét használta fel. A domborított mellkép alatt Zrínyi latin nyelvű jelmondatának feloldása: „Jó szerencse, semmi más!”
A hátoldalon a mellkép negatívja alatt ívelt keretben: Weiss Manfred hadiüzem alkalmazottai felirat

Magyar Királyi „Zrínyi Miklós” 7. Honvéd Gyalogezred - Kecskemét
02 Imre Gábor - Kecskemét.jpg

Egyoldalas vert réz plakett. Átmérő: 60 mm. Vastagság: 6 mm.
Tervező: Imre Gábor (1890-1976) éremművész, az 1930-as évek végén.
Az enyhén jobbra néző portré ihletője a már említett Gerhard Bouttats metszet után készült Jan Thomas festmény. A mellkép alsó részén szimmetrikusan döntött címerpajzsok közül a bal oldali a Zrínyi család függőlegesen hasított koronás címere, míg jobb oldalán Kecskemét szabad királyi város címere kapott helyet. A címerpajzsokat ívelt keret fogja össze, KECSKEMÉT felirattal. A peremiratban a költő-hadvezér nevét viselő gyalogezred neve.
Az érem hátoldalán írott rajzolatú betűkkel:
 „Legjobb ujonc szakasz parancsnokának 1943”
gravírozott szöveg olvasható.
A 7. Honvéd Gyalogezred 1932-ben alakult meg, 3 zászlóalja közül csak a 7/I.-es zászlóalj állomásozott Kecskeméten, a másik két zászlóalj Cegléden, illetve Kiskunfélegyházán települt. Az ezredparancsnokság szintén Kecskeméten, a Horthy Miklós laktanyában rendezkedett be.

Zrínyi Miklós Katonai Akadémia díj plakett 1.

03 ZM Kat. Akadémia 600x.jpg

A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (1955) Kétoldalas díj plakettje. Bronz, 50x105x5 mm.
Alkotók: Képíró Zoltán (1944-1981) éremtervező (Zrínyi portré) és Garamszegi János (1936-) ötvös, szobrász (plakett). Készült az 1960-as években

04 ZM Nemzetv.Egyetem - Képiró Z.1 x600x.jpg

Az Akadémia nevének (1996. szeptember 1.) megváltoztatását követően
alapított Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem díj plakett 1.
 Bronz, 50x105x4 mm. Egyoldalas

Zrínyi Miklós Katonai Akadémia díj plakett 2.

05 Kiss Kovács Gyula 120x127mm kétoldalas 600x.jpg

A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia díj plakettje,1982. Sárgaréz, 120x127x6 mm. Súlya: 840 g.
Tervezője: Kiss Kovács Gyula (1922-1984) szobrászművész KKGY mesterjegy.

Zrínyi Miklós (1620-1664) Katonai Akadémia plakett 3.

06 Kiss Kovács Gyula 67 mm egyoldalas 600x.jpg

Egyoldalas. Anyaga: sárgaréz, Átmérő: 66 mm.
Tervezője: Kiss Kovács Gyula (1922-1984) szobrászművész
Jelzés nélküli, a portré az előzővel megegyező alkotás.

Zrínyi Miklós költő-hadvezér (1620-1664) plakett

07 Borsos Miklós - Zrinyi1-2.jpg

Kétoldalas öntött bronz. Tervező: Borsos Miklós, 1983. Átmérő: 120 mm. Anyaga: bronz. Súlya: 450 g
Előoldalán szembenéző mellkép. Jobb oldalt BM mesterjegy.
A körbefutó peremirat:
„ZRÍNYI MIKLÓS KÖLTŐ-HADVEZÉR 1620-1664”
A hátoldalon Zrínyi ágaskodó lovon, kivont szablyával. Körülötte török hadak, ostromtábor ágyukkal. A peremirat szövege:
„ELFUSSUNK? NINCS HOVÁ! SOHUN MÁSUTT MAGYARORSZÁGOT MEG NEM TALÁLJUK”
Alul B M mesterjegy.

Nagykanizsa a Zrínyiek városa plakett

08 Nk Arkanzas Bp. v. br. 50mm1-2.jpg

ARKANZAS Bpest. 1930-as évek. Anyaga: bronz. Átmérő: 50 mm.

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem díj plakett 2.

09 ZMNE plakett2a.jpg

Egyoldalas öntött bronz. Átmérő: 75 mm. Vastagság 5 mm. Mesterjegy nélküli.

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem díj plakett 3.

10 ZMNE Hadtudomanyert.jpg

Egyoldalas öntött bronz plakett. Mérete: 119x119 mm. Vastagság 4 mm. Mesterjegy nélküli.
A ZNME által - PRO MILITUM ARTIBUS - „A HADTUDOMÁNYÉRT” alapított kitüntetés díj plakettje, 2000. (A hátoldalon a díjazott neve szerepel).
A kétoldalt foszladék övezte függőlegesen hasított címerpajzs heraldisztikai nézetű jobb mezőjében a Zrínyi ős brebiri Subich család sasszárnyas címere kap helyet, míg a bal oldali mező a Zrínyiek csáktornyai várának bástyáját ábrázolja. A címerpajzson páncél mellvért és grófi koronás sisakrostély, felette, kiterjesztett szárnyú, karmaival támadó koronás sas.

Zrínyi Miklós Katonai Akadémia OTDK plakett

11 Hollohaza keramia.jpg

Egyoldalas. Készítette a Hollóházi Porcelán. Átmérő: 139 mm.
1991-ben a XX. OTDK Hadtudományi Szekcióját a ZMKA-n rendeztrék meg.

12 Hollohaza keramia1.jpg

A fekete színű belső éremkép a hadtudományi író Zrínyi Miklóst idézi meg.
A külső, vastag kék szegélyű körívben felül ZMKA - (Zrínyi Miklós Katonai Akadémia), alul XX. OTDK. EMLÉKÉRE - (XX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRÖK KONFERENCIÁJA EMLÉKÉRE) felirat.

Zrínyi Miklós (1518 k.-1566) emlékplakett

13 Solymári Valkó - Zrinyi600x.jpg

Egyoldalas öntött bronz dombormű plakett. Mérete: 66,5x90 mm. Vastagság: 9 mm.
Tervező: Solymári Valkó László (1909-1984) éremművész.

A plakett síkjából kiemelkedő szegély mintegy képkeretformát kölcsönöz a plakettnek.
A szigetvári hérosz jobbra néző, állógalléros, ékköves, tollas díszű kalpagos fejképe még markánsabban, domborodik ki a keretből. A bal felső sarokban a művész S. VALKÓ mesterjelzet, alatta az 54 szám az alkotás évét jelöli.
A portré alatt ZRINYI MIKLÓS felirat.

Szigetvárért emlékplakett

14 Iván István1966 80mm br.plakett1a.jpg

Kétoldalas, öntött bronz.  Átmérő: 80mm. Tervező: Iván István
Zrínyi Miklós és a vár védőinek hősi helytállásának és önfeláldozásának 300 éves évfordulójára készíttette Szigetvár Városi Tanácsa 1966-ban

Szigetvárért plakett

15 Szigetvarert1.jpg

Egyoldalas zománcozott réz. Mérete: 51x70 mm.

Szigetvár és a Magyar-Török Barátság Park emlékplakett

16 Putnoki Sandor Zrinyi-Szulejman600x.jpg

Mérete: 163x136 mm. Vastagság: 20 mm. Anyaga: üvegkerámia
Alkotó: Putnoki Sándor éremtervező, szobrász
Szigetvár város Önkormányzatának megbízása alapján formálta meg és állított emléket a művész az 1566-os várostromnak. A plakett tulajdonképpen egy montázs, amennyiben a földrajzi értelemben elkülönülő, a török állam hathatós anyagi támogatásával a várostól néhány km-re kialakított emlékparkban felállított Zrínyi Miklós és II. Szulejmán szultán szobrait a vár kapuja illetve délkeleti bástyája elé helyezte.
A szobrok előtti lábazaton a magyar és a török állami jelképek között a török felirat:
MACAR-TÜRK DOSILUK PARKI

Szigetvár - Zrínyi vár plakett 1.

17 Szigetvar keramia600x.jpg

Kerámia plakett. Mérete: 155x95 mm. Vastagsága: 10 mm.

Zrínyi Miklós (1518?-1566) kerámia plakettek

18 Zrinyi oval keramia600x.jpg

Mérete: 45x60x7 mm                                              Mérete: 59x86x15 mm

„ÉN SZIGETVÁRNAK ERŐS ÖRZŐJE VOLTAM”

Szigetvár - Zrínyi vár plakett 2.

19 Szigetvar kör keramia600x.jpg

Kerámia plakett. Átmérő: 112 mm. Vastagsága: 10 mm.
„EZ A HELY S EZ A VÁR LÉGYEN DICSŐSÉGÜNK”
A téglalap alakú plakett kör alakú változata, a várfalon az óratoronnyal, a várkapuval és a dél-keleti bástyával. Mindkét plakett a 60-as évek állapotát rögzíti, amikor a várkapu melletti várfal előtt még a szovjet hősi emlékmű volt elhelyezve.
Mindhárom barna mázas, égetett agyag plakett alkotója ugyanaz a művész. Neve nem ismert.

A Magyar Köztársaság Honvédelmi Miniszterétől - díj plakett

20 Bozó -Zrinyi kirohanása600x.jpg

Átmérő: 60 mm. Vastagság: 4 mm. Alkotó: Bozó Gyula (1913-2004) festő, éremművész.
Anyaga: bronz, illetve ezüst (Ag 925) tükörveret (PROOF). Súlya:100 g.
A plakett előlapján a peremirat szalagja által határolt teljes felületet Johann Peter Krafft (1780-1856) német-osztrák akadémiai festő 1825-ben készült idealizált olajfestménye után mintázta meg a művész. A lángoló belső várból kitörő várvédők és a törökök között a hídon öldöklő harc bontakozik ki, melynek végén Zrínyi maroknyi csapata feláldozza életét, példát adva mindörökre tántoríthatatlan hitéről, és ha kell önfeláldozásáról is a Hazáért.
Alul középen pajzs, felette BOZÓ felirat, az alkotó mesterjegye látható.
A hátlapon pántokkal összefogott babérág keretben a koronás magyar címer tölgy és babérágakkal övezve. A címer alatt egy bástya jelenik meg, amelybe a kimagasló katonai érdemekért jutalmazottak nevét gravírozták be adományozáskor.

07 21 Johann_Peter_Krafft 1825 olajfest.600x.jpg

Johann Peter Krafft - Zrínyi kirohanása festménye (illusztráció az éremképekkel)

Csáktornya (Čakovec) - Zrínyi vár (SERINWAR)

21 Csaktornya rézmetszet.600x.jpg

Johann Weichard von Valvasor (1641-1693) rézmetszetének másolata.
Anyaga: sárgaréz lemez, fatáblán. Mérete: 200x120 mm.

Zrínyi Péter Katonai Akadémia - Zágráb

22 Petar Zrinski 600x.jpg

HRVATSKO VOJNO UČILIŠTE PETAR ZRINSKI - HVU - plakett
A belső mezőben a Zrínyiek ősi, brebiri Subich sasszárnyas családi címere fogja közre Horvátország nemzeti címerét. A sasszárnyakat függőlegesen egy kard köti össze, amely szintén a Zrínyiek dicsőségét, és a vitézi katonaeszményt jelképezi.
Anyaga: acél. Méret: 90x110x6 mm

23 Zrinyi plakettek hadrendben600x.jpg

Zrínyi plakettek „hadrendben”

A Zrínyiek nevéhez köthető plakettek bemutatásával célom az volt, hogy ily módon is bővüljenek mind a saját, mind a téma iránt érdeklődők ismeretei. És talán lesznek olyanok is, akik ez által kedvet kapnak e kivételes család történetének szélesebb alapokon nyugvó megismeréséhez, netán a képzőművészetek valamelyik ágát választva a bélyegek, érmek, plakettek, képek gyűjtésének szép, és sok örömet, ismeretet nyújtó szenvedélyéhez is kedvet kapnak.

Temesvári Jenő

 

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://temesvarijeno.blog.hu/api/trackback/id/tr545396826

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.